Najlepszy Ekogroszek

|
Chotyłów ul. Zaleska 70a 21-530 Piszczac | woj. lubelskie |
NIP: 5372624946

tel. +48 535 206 088, tel. 83 377 82 21 sklep@najlepszyekogroszek.pl rejestracja | logowanie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Zakupy i dostawa

Czy podane ceny zawierają koszt dostawy?

Tak, wszystkie podane ceny zawierają koszt transportu. Całkowity koszt transportu towaru ponosi nasza firma. Jedynie przy płatności za pobraniem zostaje doliczona dodatkowa opłata.

Czy palety na których ułożone są worki są bezpłatne?

Tak, wszystkie palety które wysyłamy są bezzwrotne. Nie muszą się Państwo martwić o dodatkową opłatę.

Wszystkie informacje dotyczące akcyzy od wyrobów węglowych

W ustawie dotyczącej wyrobów węglowych oraz naliczania akcyzy zostały przewidziane zwolnienia dla celów innych niż działalność gospodarcza oraz także niektórych działalności gospodarczych. Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:

 1. Pośredniczący podmiot węglowy
 2. GOSPODARSTWA DOMOWE
 3. Organy administracji publicznej
 4. Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 6. Żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016)
 7. Podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
 8. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.22)
 9. Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:

 1. W procesie produkcji energii elektrycznej
 2. W procesie produkcji wyrobów energetycznych
 3. Do przewozu towarów i pasażerów koleją
 4. Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 5. W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie
 6. W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)
 7. Do redukcji chemicznej
 8. Przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.).
 9. Przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Koszt akcyzy ekogroszku zakupionego w naszym sklepie to: 37,47 zł/brutto Jeżeli Państwa firma jest zwolniona z akcyzy po zakupie będziemy prosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego zwolnienie z akcyzy wystawionego przez Urząd Celny.

Czy kurier rozładuje paletę i wniesie ją do kotłowni?

Kurierzy, którzy dostarczają nasz węgiel powinni posiadać windę oraz wózek paletowy za pomocą którego przeciągają paletę z towarem. Kurier jest zobowiązany rozładować węgiel z samochodu lecz nie ma obowiązku wnosić ekogroszku do piwnicy, kotłowni lub innego pomieszczenia gospodarczego.

W razie problemów z rozładunkiem prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą. Niezwłocznie będziemy interweniować w Państwa sprawie.


Content

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć