Najlepszy Ekogroszek | Chotyłów ul. Zaleska 70a, 21-530 Piszczac | woj. lubelskie | NIP: 5372624946

tel. +48 535 206 088, tel. 83 377 82 21 e-mail: sklep@najlepszyekogroszek.pl rejestracja | logowanie

Ciepło spalania a wartość opałowa – zależności i różnice

Ciepło spalania a wartość opałowa – zależności i różnice

Niektóre osoby ciepło spalania i wartość opałową ekogroszku traktują jako pojęcia tożsame. To błąd, ponieważ wspomniane terminy odnoszą się do dwóch różnych wskaźników jakości węgla. Zatem, warto wyjaśnić, jaka jest różnica między wartością opałową, a ciepłem spalania, by podobne pomyłki nie miały miejsca.

Ciepło spalania a wartość opałowa – definicje

Na początek należy przytoczyć definicje obydwu pojęć:

Ciepło spalania

Ciepło spalania to inaczej ciepło grzewcze. To ilość ciepła, która wytwarza się w procesie całkowitego spalania danego paliwa. Ciepło spalania ekogroszku uwzględnia przy tym także ciepło, które powstaje z kondensacji pary wodnej i spalin. Te dwa współczynniki nie są za to brane pod uwagę przy okazji wartości opałowej. Reasumując: ciepło spalania to parametr, który jest interesujący, przede wszystkim, dla osób, które mają kotły z odzyskiem ciepła. Im większa będzie różnica między wartością kaloryczną a ciepłem spalania, tym większe będą możliwości odzyskania energii grzewczej.

Wartość opałowa

Wartość opałowa to podobnie, jak ciepło spalania – ilość ciepła, która wytwarza się podczas całkowitego spalania danego paliwa. Z tą jednak różnicą, że przy wartości opałowej nie jest brana pod uwagę kondensacja pary wodnej czy spalin. Tym samym, przy wartości opałowej przyjmuje się, że spalanie jest całkowite, a para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu.

Wartość opałowa a ciepło spalania – jaka jest między nimi zależność?

Porównując poszczególne parametry, należy pamiętać o tym, że współczynnik ciepła spalania zawsze będzie wyższy od wartości opałowej. Żeby ocenić jakość ekogroszku lub innego paliwa należy sprawdzić, jaka jest różnica pomiędzy tymi parametrami. Im będzie większa, tym lepiej. Dlaczego? Większa różnica oznacza większą ilość ciepła, która powstała na skutek skraplania pary wodnej, a co za tym idzie – będzie można uzyskać więcej ciepła.

Wartość opałowa ekogroszku ma również wpływ na jego cenę. Im będzie większa, tym węgiel będzie droższy. Należy jednak pamiętać o tym, że na ekogroszku nie warto oszczędzać. Słabej jakości węgla trzeba będzie zużyć więcej, by uzyskać odpowiednie ciepło w domu, tym samym, jego zapasy skończą się szybciej. Warto dokonywać rozsądnych zakupów. Tani ekogroszek to idealny wybór na jesień i przedwiośnie, czyli czas, kiedy zapotrzebowanie na energię ze spalania jest nieco mniejsze. Na zimę najlepiej wybrać ekogroszek o większej kaloryczności, żeby ogrzewanie domu było w pełni efektywne.

Wartość opałowa różnych rodzajów paliw

Wartość opałowa będzie inna dla paliw stałych, płynnych i gazowych. Używając do jej określenia tej samej jednostki miary, łatwo można zaobserwować różnice. Do jakich wniosków można dojść na tej podstawie? Wartość opałowa oleju opałowego przewyższa kaloryczność ekogroszku. Z kolei wartość opałowa węgla kamiennego jest blisko dwukrotnie wyższa od kaloryczności drewna. Natomiast wartość energetyczną miału węglowego można przyrównać do kaloryczności węgla kamiennego (chodzi tu o dolny zakres). Najniższą kaloryczność ma węgiel brunatny.

Gdyby porównać kaloryczność ekogroszku (mierzoną w kilogramach) do kaloryczności LPG (mierzonej w litrach) wyszłoby, że uzyskane wartości będą porównywalne. Z kolei stosunek wartości opałowej oleju opałowego do kaloryczności LPG ma się jak 1:1,5. Warto przy tym nadmienić, że kaloryczność koksu zawsze będzie o ponad 30% wyższa od kaloryczności miału węglowego i dwukrotnie wyższa od kaloryczności drewna.

Ekogroszek - sklep

EKO Classic
EKO Classic

(Do kotłów z podajnikiem)

Maks. Wartość opałowa: 24 MJ/kg

Granulacja: 5-25mm

Wartość opałowa: 21-24 MJ/kg

siarka: max 0.5%

Popiół: max 3%

Cena: 1199 zł 1249 zł
+ darmowa dostawa
EKO Premium
EKO Premium

(Do kotłów z podajnikiem)

Maks. Wartość opałowa: 27 MJ/kg

Granulacja: 5-25mm

Wartość opałowa: 23-27 MJ/kg

siarka: max 0.5%

Popiół: max 5%

Cena: 1219 zł 1269 zł
+ darmowa dostawa
EKO Premium Plus
EKO Premium Plus

(Do kotłów z podajnikiem)

Maks. Wartość opałowa: 29 MJ/kg

Granulacja: 5-25mm

Wartość opałowa: 26-29 MJ/kg

siarka: max 0.5%

Popiół: max 3%

Cena: 1239 zł 1289 zł
+ darmowa dostawa

Przeczytaj także: