Dlaczego pellet jest ekologiczny?

Dlaczego pellet jest ekologiczny?

Produkt ten powstaje z naturalnych produktów, stanowiących efekt uboczny obróbki drzew w tartakach. Niezagospodarowane trociny i zrębki mogłyby trafić do utylizacji, natomiast w wyniku produkcji paliwa mogą zostać wykorzystane do praktycznego zastosowania. Ponadto wszystkie produkty pochodzenia roślinnego, a więc również pellet, uchodzą za paliwa odnawialne (wobec tego ekologiczne), ponieważ ich masa organiczna jest formowana w wyniku fotosyntezy z wody i pochłanianego przez roślinę dwutlenku węgla. Dzięki temu nie dochodzi do zwiększenia koncentracji CO2 w atmosferze. Samo zastosowanie biopaliw zmniejsza emisję gazów i pyłów do atmosfery.