Dlaczego warto wybrać go jako paliwo?

Dlaczego warto wybrać go jako paliwo?

bardzo dobra kaloryczność – oznacza to, że po spaleniu paliwa nie pozostaje duża ilość popiołu. Średnio z jednej tony pelletu uzyskuje się od 3 do 4 kg popiołu, co w porównaniu z 100 -400 kg popiołu z 1 tony węgla, daje bardzo zadowalające rezultaty. wygoda użytkowania – niewielka ilość pozostałego w palenisku popiołu oznacza mniej czyszczenia, co jest zdecydowanie bardziej wygodne. Warto też pamiętać, że mniejsza ilość popiołu w mniejszym stopniu wpływa na uszkodzenie pieców, które nieprawidłowo czyszczone mogą ulec szybszemu zużyciu. Ponadto paliwo dostarczane jest w wygodnych do przechowywania opakowaniach. optymalna sprawność – kotły zasilane pelletem mogą pochwalić się sprawnością porównywalną z tą generowaną przez piece gazowe i olejowe, a więc dużo bardziej efektywną niż kotły na węgiel. Średnio przyjmuje się, że wartość opałowa pelletu wynosi 18,0 J/g, zaś wartość cieplna to – 19,0 J/g. ekonomiczne rozwiązanie – pellet jest jednym z najbardziej ekonomicznych paliw ekologicznych, zdecydowanie tańszym niż prąd, gaz, czy olej. Biorąc pod uwagę jego efektywność oraz sprawność cena jest porównywalna z kosztami zakupu węgla.