Jak powstaje pellet?

Jak powstaje pellet?

Do produkcji pelletu wykorzystywana jest biomasa, a proces produkcji bez względu na wykorzystanie surowca przebiega podobnie i dzieli się na następujące etapy: wstępne rozdrobnienie surowca, co pozwala na przygotowanie materiału do dalszej obróbki, wysuszenie materiału, ponowne rozdrobnienie, granulacja, chłodzenie, pakowanie.