Różnice między piecem, a kotłem

Różnice między piecem, a kotłem

Wielokrotnie zdarza się, że pojęcie kotła i pieca jest używane zamienne, jako określenie tego samego źródła ciepła. Tymczasem okazuje się, że między tymi nazwami występują zasadnicze różnice, które należy rozgraniczyć. Piec odpowiada jedynie za miejscowe ogrzewanie pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest palenisko. Ciepło w tym przypadku uzyskiwane jest w procesie spalania paliwa, a następnie magazynowe i uwalniane do pomieszczenia w ciągu całego dnia. Przykładem opału wykorzystywanego w piecach tradycyjnych jest miał workowany.

Kocioł z kolei wytwarza nośnik ciepła, które może być wykorzystane do ogrzania innych pomieszczeń poprzez grzejniki. Jest więc elementem centralnego ogrzewania, odpowiadającego za utrzymanie optymalnej temperatury w grzejnikach. Zaletą jest możliwość regulacji ciepła oraz równomierne jego rozprowadzanie po wszystkich pomieszczeniach. Jednym z częściej wykorzystywanych rodzajów opału w kotłach jest tani ekogroszek Classic.