Dofinansowanie do wymiany pieca – na ekogroszek i nie tylko

Dofinansowanie do wymiany pieca – na ekogroszek i nie tylko

Ogrzewasz dom, korzystając z przestarzałego pieca na paliwo stałe lub pieców kaflowych? W ramach Programu „Czyste Powietrze” możesz otrzymać wsparcie finansowe na modernizację instalacji grzewczej w postaci dotacji lub pożyczki w wysokości nawet 53 tys. zł. Dowiedz się, jak skutecznie uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca.

Czym są dofinansowania do wymiany pieca?

Temat smogu powraca co roku w okresie jesienno-zimowym za sprawą tzw. niskiej emisji. Przez ten termin rozumie się uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają m.in. w wyniku spalania opału niskiej jakości w domach jednorodzinnych. Problem jest szczególnie dotkliwy dla mieszkańców miast, które nie posiadają drożnych tuneli powietrznych i tych położonych w nieckach (np. Kraków).

By poprawić jakość powietrza i tym samym ograniczyć problem smogu, w Polsce realizowany jest Program „Czyste Powietrze”. W jego ramach właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie do pieca na ekogroszek lub na instalację innych, spełniających wymagania Programu źródeł ciepła. Dopłaty do wymiany pieca to nie wszystko – właściciele domów jednorodzinnych otrzymane środki mogą wydać także na wykonanie prac, których efektem będzie ograniczenie strat ciepła. Należą do nich:

By zrealizować założenia Programu „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW) podpisał porozumienia z 16 Wojewódzkimi Funduszami (WFOŚGW). Dodatkowo od 29 lipca 2019 r. w dotychczasowym Programie zaczęły obowiązywać pewne zmiany. Zgodnie z nimi właściciele nieruchomości, którzy chcą uzyskać dopłaty do wymiany pieca, wnioski mogą składać również w gminach biorących udział w Programie, a nie – jak to miało miejsce dotychczas – wyłącznie w WFOŚGW.

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?

By otrzymać dofinansowanie do pieca na ekogroszek, olej opałowy lub na pompę ciepła, trzeba złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Można to zrobić:

W ocenie stanu budynku i określeniu zakresu niezbędnych prac pomóc mogą osoby specjalizujące się w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Alternatywnie można również zlecić uproszczoną analizę energetyczną budynku. Otrzymane w ten sposób dokumenty należy dołączyć do wniosku. Opłata za audyt (do kwoty 1000 zł) zalicza się do kosztów kwalifikowanych w Programie „Czyste Powietrze”.

Po kontroli ze strony urzędników i po podpisaniu umowy właściciel domu może przystąpić do pracy. Środki z dofinansowania mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w kilku transzach. W drugim przypadku wypłata środków odbywa się po zakończeniu kolejnych etapów prac. Koniec inwestycji wiąże się ze złożeniem wniosku rozliczeniowego wraz z fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki.

Jak wygląda dofinansowanie do pieca w poszczególnych województwach?

O dofinansowanie do pieca na ekogroszek czy na paliwa gazowe można starać się również w ramach innych programów realizowanych na terenach poszczególnych województw. Przykładowo:

Jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, możesz przystąpić do jednego z kilku programów, w ramach których oferowane jest dofinansowanie do pieca na ekogroszek lub pozostałych ekologicznych źródeł ciepła.